Login @ Wagenvoort.net Wagenvoort.net   

♥ Vindt u het werk van de Stichting Familie Wagenvoort belangrijk en wilt u dit ondersteunen? Dan kunt u iets doen. Word begunstiger van onze stichting. Met een kleine bijdrage helpt u de stichting om haar werk voort te zetten en de enorme opgebouwde kennis van onze familie in de stamboom en het archief te koesteren.

Word SFW-begunstiger!

Wist u dat?

 


Op 9 mei 2015 heeft Stichting Familie Wagenvoort voor alweer de 9e keer in haar historie een familiedag georganiseerd. Ditmaal was de locatie Deventer of beter gezegd, aan boord van een schip. Je kunt het verslag met foto's van de familiedag op deze site lezen.

Verslag van de familiedag 2015
Familieverhalen

Hier kunt u een aantal leuke familieverhalen lezen. Deze artikelen worden gepubliceerd in ons familieblad "De Wagenschouw". Wilt u meer lezen, wordt dan begunstiger of bezoek onze webshop. Tevens artikelen die in dagbladen of op internet gepubliceerd zijn.


JAN WAGENVOORT OVER MOTORCROSS OP t HENGELSE ZAND: HET GROTE WEERZIEN (gepubliceerd 12.10.2012)

Nao de cross op t Hengelse Zand, wat een beleavenis!Lopens van de parkeerwei-je nao de bane heurden wi-j Hans van Ach-t, de vuurtorenwachter van et startveld al galmen deur de busse. Van pure passie bl�kten zien hartjen as een getargden hond in t cannel, t rikketikjen denderen um as een zugertjen achter t starthekken Eerste kippenvelmoment.

Gemudelek en al praotend oaver ��t Zand van toen� kreamern wi-j met al �t volk nao �t circuit. Wi-j bunt nao de �Sahara� egaon. Keerl, keerl, wat was et �t er mooi an. �t Zunneken ston te greulen an de loch en de bane lei met j�k op de rugge, gewoon te wachten op krabberi-je. Daor gingen de veurrieders al hen en toen ging et an�In alle soorten en maoten dampen ze langes ons heer.

Trainingen, wedstrijden en dan die MX ers, man as of i-j met een batse in een wepsennes hadden zitten reuren� �t Grei was zo gifteg dat ze ons zowat de veters uut de klompe brannen. En dan al die plaatselijke helden, nee �k zal �t ow vetellen, de plitie was �t er een liggend veurbeeld van� wat een keerl! I-j mot et dan toch maor effen doen h�, met al die �week-end suporters� (Die hi natuurlek wel kent�) um de bane heer. Petje af, vanaf now bun i-j veur ons de �Ridder van de Sahara en umstreken!� As een zandhaze kwam Wesley Smid, ankerloos vebi-j stoeven.

Ok de Palingboer trok um geave deur de g�tten en Jurgen PR had net as de anderen de hande d�r vol an, niks gin preutjes op de bane�Batjen en Arne met eur jankende bromvliegen tussen al dat onwieze geweld, keerl wat mooi! D�n ranken Reiger met zien grijns van oor t�t oor kwam strak vebi-j. Soms ok hingen d�r een paar an as een vlagge� �t Genot stralen d�r af, as kinder in de �Zand-bak!� Wat dach i-j b.v. van den jongen van H22, ons aller Hattemenneken, klasse apart!

Vogelvri-j! Gin plitie in Hengel die um op �t Zand ooit kan kriegen� Hans van Ach-t, uutkiekend vanaf de vuurtoren oaver de golven van genot, maken bekend dat �t er veur de volgende klasse gin (meno) pauze beston� daor kregen disse �Dinosauriers� ga gin tied veur. De klasse van de echte �vuurvretters�, de opkomst van de �gladiatoren�. Keerls met glans in eur verhalen en motors met een aai oaver eur ondeugende bol�

Zag i-j ze daor staon, strak achter �t hekken. De Jawa�s (Jaag - Wagens) de CZ�s (Climax � Zadels) en de B.S.A�s (Bere � Starke � Anvallers) Efken was �t er de stilte veur de storm� toen dr�nnen ze vot! En of ze nog crossen konnen! D�n damp trok deur de busse. �Dit is de parfum van �t Zand!� zei een keerl neaven ons. Dikke rooi-je k�ppe in de petten en de air-bags op de tank. Bakken ervaring toerend hard oaver �t Zand.

De vliegende tandarts was hellemaole in zien element, toen hi �t Zand�
veur de kiezen kreeg, schakeln hi gewoon een tandjen bi-j..!
Beernd van Normaal sprong den dag van hoogtepunt nao hoogtepunt en
Adjen Ridderspoor kek zichzelf zowat op de rugge� Keerl wat een jagen!
Zandkloeten en olde boomwottels vloagen ons um de oarne.. Disse klasse lei um zo te zeggen de �roots�van de Hamove hellemaole bloot�

Dan nog de strijd-wagens, man, man, heuren en zien veging ons zowat. Met of zonder wind in de band�gas d�r op! Toen ze bi-j �t starthekken wegtrokken mot et hele landgoed 30 cm nao �t Westen eschoaven wean, want maondag zag ik nog een beste baste langes de Olde Zelhemse weg� Dat d�n werknemmer daor zei dat ze d�r een kabel an �t leggen waan von ik dan wel weer verekte jammer�Keerl, Keerl, wat h�ken die ziedspannen langes de �Sahara� en wat hadden ze d�r schik in.

Dat deerntjen van Bruil kwispeln gewoon met de stat onder de pette heer!
Zelfs een Pastoor dei d�r met en zegenen zowat iedereene met et heilige
zand. Dark van de postbode, een Tol-boom van een keerl had de bolle ok
gruwelek bi-j de heurne! Dan die breurs van Willemsen, die zatten d�r zo te zien ok niet veur �t eerste op� jao, jao, daor kwammen wat een prestaties vebi-j!! Maor ja, �t is dreuge en d�steg in de Sahara h�. Zo kon et gebeuren dat nao een rondjen of viere de plaatseleke ikoon Manfredi Carfort midden in de woestijn mos opgeven deur amechtegheid en d�s�

De toeschouwers, bekend met et achterhoekse naoberschap boa-jen drek eerste hulp. De petten d�r af, een gupse gerste nat in de consumptiekleppe en keerl�of dat hielp! Wat een genieten, jonk en old kek zich de ogen uut, t�t dat et stille wodden op de bane en een klein deerntjen tegen papa zei:�Zullen we nu naar huis gaan papa, want de motors zijn op!� Wi-j gingen nog efkes nao Normaal hen, �n feest van herkenning, oerend hard en bere gezellig vanuut de vrachtwagen net as toen� �t Was weer genieten op �t Hengelse Zand! Dat zo�n cross hier �gewoon� kan da�s toch hartstikke mooi man! En tip-top verz�rgd h�, van �t parkeren t�t an de hap en de snap. Alles met zo�n 250 vri-j willigers (!) relexed onder controle� Oaveral afvalbakken, hundebeumkes en toiletten. �Waterpiepkes� en �pispoezen� konnen dufteg terechte� compliment!
Hamove gefeliciteerd en bedankt veur et geweldige week-end!!


Jan Wagenvoort (IXaz), Hengelo GAantal Wagenvoorts in 2007:
ONTDEKT: EEN REMBRANDT? Of....EEN WAGENVOORDE?


Het is november 2010, er komt een vraag binnen via onze Stichtingssite over een overgrootvader Wagenvoorde. De vraag komt van achterkleinkind Mevrouw M.H. de Kock-Morhe.
Deze overgrootvader is de vader van haar grootmoeder Geertje Wagenvoort (VIIIaj3), geb. 17.07.1882 te Deventer en heet Gerrit Wagenvoorde (VIIIaj)geboren als Grootburger van Deventer 28.03.1850, kleermaker van beroep. Deze gegevens en nog enkele meer zijn naar mevrouw gestuurd. Enkele dagen later volgt een bedankje van deze mevrouw en meldt zij een heel mooi oud schilderij te bezitten, een prachtig geschilderde oudere man. Dat maakte mij erg nieuwsgierig, er schoten allerlei gedachten door mijn hoofd, toch niet een verdwaalde Rembrandt of iets van een andere oude meester??? Ik vroeg mevrouw een digitale foto van het schilderij te maken en deze aan mij te zenden. Enkele dagen later volgt er een mailtje met daarbij inderdaad een digitale foto. Daarbij tevens de oplossing van het geheim over de geschilderde oude man. Het blijkt haar overgrootvader Gerrit Wagenvoorde (VIIIaj) te zijn, inderdaad een in prachtige kleuren geschilderd portret. De waarde zal wel niet die van een Rembrandt zijn, maar naar mijn mening van grote waarde voor de familie. Uit oogpunt van privacy en veiligheid (gezien de hoge emotionele waarde voor de familie), hebben wij de plaats waar het schilderij zich bevindt niet vermeld. Inmiddels zijn de digitale fotos in het digitale bestand van de Stichting Familie Wagenvoort opgenomen. Bovenstaand verhaal geeft aan dat zoeken naar iemands roots leuke resultaten kan opleveren.

Herman Wagenvoort,
beheerder van de Stamboom Stichting Familie Wagenvoort

Dit artikel is tevens in de Wagenschouw gepubliceerd. Neem een kijkje op De Wagenschouw pagina.ACTUEEL gevonden op internetBushalte WagenvoordeTijdens zoeken in Google maps werd een locatie Wagenvoorde aangegeven. Tussen Bathmen en Dijkerhoek (buurtschap van Holten) blijkt een bushalte te staan met de naam Wagenvoorde. De bushalte naam is genoemd dicht bij het huis van Herman Wagenvoort (IX-m) (gehuwd met Jenneken Jansen Manenschijn) op het adres Loo 53 te Bathmen. Het blijkt dus dat de vroegere Busmaatschappij Oad uit Holten, een onjuiste naam aan de bushalte heeft gegeven. Men heeft de naam toegepast, zoals de Familie in de volksmond genoemd werd: "Wagenvoorde".
Momenteel is op dit adres (1e Zuiderpieriksmarsweg 1) geen Wagenvoort meer woonachtig, de bushalte heeft de naam echter wel behouden!
Op ca. 300 meter afstand woont nog wel een Wagenvoort en wel Willy Wagenvoort (XI-r) en Familie.

Bijgaand de foto:

Grotere kaart weergeven

Schoolbel in ZuukArtikel in de Stentor: 02 mei 2009
Schoolbel gaat al generaties lang mee

ZUUK - Misschien is Romay Wagenvoort de vijfde generatie Zuukerschoolleerling in haar familie. Grootvader Arnold Wagenvoort telt af: kleindochter Romay, zijn zoon Johan, hijzelf en zijn ouders waren het in elk geval.
Maar hoe zou dat met zijn grootmoeder zijn geweest?

Wagenvoort stapte in 1941 de school binnen. Oorlog. "In het begin was alles nog normaal. Later kwamen er Duitsers in de school." De klassen verhuisden naar melkfabriek Gelria en naar de kapel aan het Koepad. "Het was behelpen, maar we hadden wel altijd school."

Wagenvoort had het naar zijn zin op school; het voelde hecht. "Je zat er met alleen maar kinderen uit de buurt, he."

Hij schoolde in het oude gebouw. "In de winter verwarmden grote kolenkachels de lokalen. Beurtelings moesten we kolen uit het hok halen. En bij het aan- en uitgaan van de school werd een bel geluid."

"We kregen vitaminepilletjes, van die zure tabletjes", weet hij nog. Omdat Wagenvoort "redelijk goed kon leren" mocht hij door naar de Mulo in Epe. "Toen kreeg ik mijn eerste, oude fiets."

"Er is veel veranderd, he", stelt Wagenvoort vast. Maar die bel is er nog steeds, laat Romay maar even weten. "Om half negen luidt juf zelf; als de school uitgaat doet een van de kinderen het; die heeft dan beldienst."

Romay, leerling groep 7, woonde/woont in respectievelijk Vaassen, Oene en Epe en ging toch naar de Zuukerschool. "Twintig minuten fietsen", maar ze zou niet anders willen. "Een leuke school, en leuke juffen."

Naamgenoten in het buitenlandIn de loop der jaren hebben wij een aantal naamgenoten gevonden in het buitenland en in de stamboom opgenomen.

Bekend zijn de nakomelingen van Jippe Frederik die in 1893 met zijn gezin uit Utrecht naar USA vertrok. Dat zijn er enkele tientallen, maar bijna alle maal via vrouwelijke lijnen, die nu heten McGlone, Cook, Ferguson, Rey nolds etc.
Slechts 4 mannen die Wagenvoord heten: James (geen kinderen bekend); Casey (= Kees, een getrouwde dochter, geen zoon); Davy (gezin onbekend) en Sam, die bij zijn van oorsprong Japanse vrouw 1 zoon heeft, die de familienaam in ere houdt.

Bob in Canada heeft 2 getrouwde dochters; geen zoons. In Australie wonen blijkens de telefoongids enkele gezinnen waarmee geen contact kon worden gemaakt, en van wie dus geen gegevens bekend zijn. In Zuid-Afrika woont John met 2 zoontjes.
Andere naamgenoten buiten Europa zijn niet bekend.

In Belgie Antonie, geen kinderen. In Denemarken Bart met 4 zonen.
In Noorwegen in de buurt van Oslo, Ferry Wagenvoort wonend te Henefoss.
Zo zal onze familienaam ook in het buitenland wel gehandhaafd blijven.
In Australie Urmila-Wagenvoort-Ramnath,
Ook vonden wij Antoinette Wagenvoort, schrijfster van het boek For the love of BJ : a true story of an owners love for her dog / by Antoinette Wagenvoort
Internet link:
http://www.get2press.ie/default.asp?show=showpm&pmid=3922


GEVONDEN OP INTERNETHerman Wagenvoortt (IXdt)
Onderstaand gedicht werd tijdens een zoektocht op internet gevonden. Poem by Helen Wagenvoord
(from January 20, 1999)

I remember that river
and how excited I was

to see a river so full of life
it was beyond recognition.

But I ve forgotten the keys.
The keys have loosed that river.

But they can easily stop it
and continue to rust.


   2003-2023, Stichting Familie Wagenvoort

Privacybeleid / Privacy Statement Stichting Familie Wagenvoort (24-05-2018)